Інформація про заклад

Рік заснування

1839, з 1968 року середня школа

Директор школи

Бочарова Олена Веніамінівна освіта вища, за фахом вчитель російської мови та літератури, має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Старший вчитель». Заклад очолює з 2003 року.

Контингент учнів

У Коробочкинському НВК навчається 265 учнів, з них учнів 1-4 класів –101 учень., 5-9 класів – 140 учнів, 10 клас – 13 учнів. Випускників 11 класу - 11 учнів.

Мова навчання

Російська мова

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за універсальним профілем (11-А); суспільно-гуманітарний напрям історичний профіль (10-А); з поглибленим вивченням географії (9-А);введено допрофільне навчання географічний напрям (8-А) та історичний (8-Б).

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 34 педагога.
Вищу кваліфікаційну категорію мають 11 чол., І кваліфікаційну категорію – 11 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 3 чол., категорію „спеціаліст” – 9 чол., Вчителі мають звання:
Вчитель- методист-1
Вихователь- методист-1
Старший учитель -4.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100 % забезпечено учнів початкових класів (101 учні) та дітей пільгових категорій (14).

Творчий потенціа

Педагогічний колектив працює над проблемою «Розвиток творчих здібностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації розвитку». Три складові:

1. сам учень

2. навчально-виховна діяльність

3. родина та оточення

За останні 5 років у конкурсі «Учитель року» брали участь 3 вчителя , з них:
Іванова Н.А., вчитель хімії - дипломант конкурсу 2012 р.,
Іванова- Шаєва В.О. 2013 р.,
Червона Т. О. вчитель початкових класів 2014 р..
«Ярмарок педагогічних ідей» -2010/2011 Бочарова О.В.- переможець районного етапу,
2011/2012 Михайлова А.П.- переможець районного етапу,Пастухова Т. В., Кузнецова В.В.
2012/2013 Пастухова Т.М, Юрченко О.О,
2013/2014 Ульяницька О.О., Бочарова Я.А.- переможець районного етапу,
2014/2015 Бочарова Я.А., Михайлова А.П. - переможець обласного етапу (диплом 3 ступеня).
Вчителі мають публікації в учительському журналі он-лайн

Гурткова робота

У школі працюють 12 гуртків.

Підвіз учнів та вчителів

До закладу потребують підвозу 6 учнів з с. «Осиковий Гай». Підвіз здійснюється рейсовим автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів навчальні класи, комп’ютерний клас 1 (11 ноутбуків), спортивна зала, гімнастичний, футбольний, тренажерний майданчики, їдальня - 1.

Бібліотечний фонд налічує 1177,1 - примірників художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

Щорічно учні Коробочкинського НВК беруть участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, та в спорті виборюють призові місця

Учні Коробочкинського НВК посіли V загальнокомандне місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (29 учнів мають дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів: географія – 7 переможців, російська мова та література – 4, англійська мова – 2, математика – 1, історія – 2, українська мова та література – 4, хімія – 2, фізика – 1, економіка – 1, астрономія – 3, трудове навчання – 1, інформауійні технології – 1);

Брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад – 3 переможці;

3 учні брали участь у І етапі конкурсі-зихисті науково-дослідницьких робіт МАН (1 учень – І місце);

Зайняли І місце у районному фестивалі ораторського мистецтва;

У Міжнородному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка – 2 переможця;

У районні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» - І місце (2004р.н.), ІІ місце (2003 р.н.), Малі олімпійські ігри (5-6 класи) – ІІІ місце, районні змагання з шахів на призи клубу «Біла тура» – ІІ загальнокомандне місце;

У районній спартакіаді серед допризовної молоді посіли ІV загальнокомандне місце;

v у туристському зльоті педагогічних працівників району – ІІ загальнокомандне місце;

У обласних змаганнях з водного туризму серед учнів навчальних закладів 3 учні у складі команди Чугуївського району посіли призові місця (І, І, ІІ, ІІІ);

Команда юних пожежних – рятівників зайняла ІІ загальнокомандне місце в районних змаганнях дружин юних пожежних.

Учні школи беруть активну участь і виборюють призові місця у районних заходах: фестивалі дружин юних пожежних, спартакіадах „Спорт протягом життя”, “Шкіряний м’яч”, шахматному турнірі “Біла тура”, „Юний рятувальник”, районному туристському зльоті, інтелектуальних іграх.

ИНФОРМАЦИЯ о УВК

год основания

1839, с 1968 року средняя школа

Директор школы

Бочарова Елена Вениаминовна образование высшее, по специальности учитель русского языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию, звание «Старший учитель». Учреждение возглавляет с 2003 года.

Контингент учеников

В Коробочкинском УВК учатся 265 ученика, из них учеников 1-4 классов -101 ученик., 5-9 классов - 140 учеников, 10 класс - 13 учеников. Выпускников 11 класса - 11 учащихся.

Язык обучения

Русский язык

Профильное обучение

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по универсальному профилю (11-А); общественно-гуманитарное направление, исторический профиль (10-А); с углубленным изучением географии (9-А); допрофильное обучение, географическое направление (8-А); историческое направление (8-Б).

педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 34 педагога. Высшую квалификационную категорию имеют 11 чел., I квалификационную категорию - 11 чел., II квалификационную категорию - 3 чел., Категорию "специалист" - 9 чел.
Имеють звания:
Учитель-методист-1, Воспитатель-методист-1
Старший учитель-4.

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием на 100% (101 учащихся) обеспечено учащихся начальных классов и детей льготных категорий (14)

творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблемой «Развитие творческих способностей ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и социальной ситуации развития», три составляющие:

1. сам ученик

2. учебно-воспитательная деятельность

3. семья и окружение

В конкурсе «Учитель года» принимали участие 3 учителя, из них: Иванова Н.А. учитель химии дипломант конкурса-2012 г.,
Иванова_Шаева В.А. учитель биологии-2013 г.,
Червоная Т.А. учитель начальных классов-2014 г..
«Ярмарка педагогических идей»
2010/2011 Бочарова Е.В - победитель районного этапа,
2011/2012 Михайлова А.П. - победитель районного этапа,
Пастухова Т.В., Кузнецова В.В.,
2012/2013 Пастухова Т.М., Юрченко О.А.,
2013/2014 Ульяницкая Е.А., Бочарова Я.А - победитель районного этапа,
2014/2015 Михайлова А.П. -победитель областного этапа.

кружковая работа

В школе работает 12 кружков.

Подвоз учеников и учителей

До школы нуждаются в подвозе 5 учеников из подсобного хозяйства «Осиновая Роща». Подвоз осуществляется рейсовым автобусом.

Материально-техническое обеспечение

К услугам учеников учебные классы, компьютерный класс 1 (11 ноутбуков), спортивный зал, гимнастическая площадка , футбольная площадка - 1, столовая - 1.

Библиотечный фонд насчитывает - 1177,1 экземпляров художественной и учебной литературы.

Достижения воспитанников

Ежегодно ученики школы принимают участие в районных олимпиадах по базовым дисциплинам, занимая призовые места. Ученики школы принимают активное участие и занимают призовые места в районных мероприятиях: фестивале дружин юных пожарных, спартакиадах "Спорт на протяжении жизни", "Кожаный мяч", шахматно-шашечном турнире "Белая ладья", "Юный спасатель", районном туристическом слете, смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, интеллектуальных играх.

У цьому розділі ви можете знайти інформацію про історію виникнення закладу, дані про адміністрацію та години прийому, а також інформацію про наших вчителів.

Для перегляду історії закладу, перейдіть до розділу сайту "Історія".

Для перегляду інформації про адміністративний склад, перейдіть до розділу сайту "Адміністрація".

Для перегляду інформації про вчителів, перейдіть до розділу сайту "Педагогічний колектив".

Кiлькiсть переглядiв: 231