Пам'ятка батькам п'ятикласника


ПАМ'ЯТКАдля батьків про відповідальність за виховання та навчання неповнолітніх

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 52. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується за законом.

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

КОДЕКС ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю УКРАЇНИ

Стаття 59. Батьки користуються рівними правами і несутьрівні обов'язки щодо своїх дітей і у випадках, коли шлюб між нимирозірвано.

Стаття 60. Захист прав та інтересів неповнолітніх дітей лежитьна їх батьках...

Стаття 61. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїхдітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральнийрозвиток, навчання, готувати їх до праці. Батьківські права неможуть здійснюватися в суперечності з інтересами дітей. Приненалежному виконанні батьками (одним з них) обов'язків повихованню або при зловживанні батьківськими правами, діти вправізвернутися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки іпіклування.

Стаття 70. Батьки або один з них можуть бути позбавленібатьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються відвиконання своїх обов'язків по вихованню дітей, в тому числі привідмові без поважних причин взяти дитину з пологового будинку(відділення) та інших дитячих лікувально-профілактичних інавчально-виховних закладів, або зловживають своїми батьківськимиправами, жорстоко поводяться з дітьми, шкідливо впливають надітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою, а також,якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами.Позбавлення батьківських прав проводиться тільки в судовомупорядку.

Стаття 74. Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від утримання дітей.

Стаття 76. Суд може прийняти рішення про відібрання дитини і передачу її на опікування органів опіки і піклування незалежновід позбавлення батьківських прав, якщо залишення дитини в осіб,у яких вона перебуває, небезпечне для неї.Увиняткових випадкахпри безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини, органи опіки і піклування вправі прийняти рішення про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, на вихованні яких вона фактичноперебуває.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини:

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини якособистості.

2. На кожного з батьків покладається однаковавідповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: постійнодбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, поважатигідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї,старших за віком, до народних традицій та звичаїв; сприятиздобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечуватиповноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту,рівня та обсягу; виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 180.За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (шляхом особистого прикладу, або психічного чи фізичногоспонукання до вживання спиртних напоїв).

Стаття 184. (ч 1). За систематичне ухилення від виконанняобов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Стаття 184.(ч.4). До неповнолітніх, які не досягли 14-16 років івідповідно до ст.22 кримінального кодексу не є суб'єктами злочинуі не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст.23 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративнувідповідальність.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиноюабо за особою, якій встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки - карається обмеженням волі на строк від двох доп'яти років та позбавленням волі на той же термін.

Стаття 167. Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічним карається штрафом до п'ятдесятинеоподаткованих мінімумів доходів громадян та виправнимироботами на термін до двох років.

Стаття 303. Дії щодо примушування чи втягнення до заняттяпроституцією неповнолітнього караються позбавленням волі натермін від трьох до п'яти років.

Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, упияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми - карається,обмеженням волі на термін до п'яти років та позбавленням волі натой же термін.

 • У ваших дітей проблемно-переломний період, тому будьте особливо спостережливими, уважними, небайдужими.
 • У 5-му класі розширився обсяг основних предметів, зросла кількість предметів, тому збільшується час для підготовки уроків.
 • Забезпечте своїм дітям удале поєднання відпочинку, фізичної праці та роботи над уроками.
 • Програми включають більше теоретичного матеріалу. Тому слід привчати дітей міцно заучувати окремі правила з математики, української мови, географії тощо.
 • Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Хай удома виразно читають усі тексти, що задані з різних предметів.
 • Стежте за порадами вчителів, записаними у щоденниках і робочих зошитах.
 • Дбайте про те, щоб дитина навчалась бути охайною в усьому, включаючи бережне ставлення до підручників.
 • Ніколи не поспішайте з висновками ні про дитину, ні про вчителя - прийдіть у школу, поспілкуйтеся з учителем.
 • Намагайтесь придбати для сімейної бібліотеки різноманітні словники та довідкову літературу.
 • Пам'ятайте, що клас, де навчається ваша дитина, - ціле трьох колективів: дітей, батьків, учителів. Чим дружніші, цілеспрямованіші будуть ці колективи, у тим кращій атмосфері буде формуватись ваш хлопчик чи дівчинка. Це залежить від кожного й від вас теж.
 • Не забувайте: дитину не слід карати за невміння, а терпеливо вчити, підказувати, радити, допомагати, підтримувати.
 • Керуйтесь у спілкуванні з дитиною правилом: найдієвіший засіб виховання - особистий приклад.
 • Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини.
 • Умійте ставити себе на місце дитини.
 • Пам'ятайте: праця, зокрема навчальна, не завдає шкоди вихованню дитини, а бездіяльність - перший ворог.Кiлькiсть переглядiв: 74